“Līgosim mēs bitīte,

Tev siliņi, man āriņi;

Tev siliņi ziedu ņemt,

Man āriņi gotiņām”

/Latv.t.dz./

Mazi un lieli līgotāji ieskandina Līgo dienu ar jautrām rotaļām! Priecīgu Jāņu dienu!

Līgo!