Nordplus projekta ietvaros šodien pie mums viesojās kolēģi no Somijas. Riitta Hartti no Hirvimetsän päiväkoti un Ilze Liepiņa – Naula no Loimaa Evangelical Folk High School.
Kolēģi ēnoja āra rotaļnodarbību skolotājas Solvitas Valdmanes vadībā. Apbrīnas vērti somu skolotāju ieskatā ir mūsu iestādes āra klase un darbs dārzā. ☘️🌱