Iestādes vadītāja Līga Megne lasa bērniem pasakas

Šodien 4.grupiņā notika Pasaku rīts. PII “Bitītes” vadītāja iepriecināja bērnus, lasot priekšā pasaku “Trīs siventiņi un vilks”. Bērni ierosināja atnest vēl citas mīļākās grāmatas un iespējams šī kļūs par jauku tradīciju 4.grupiņā.