Skolotājas Anita Leimane un Ilze Goldberga piedalījās Nordplus projektā “Wordplus Junior Inclusion from the very start” un no 17.01. – 31.01.2024. bija praksē Somijas PII. Lepojamies!