Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” lepojas ar savu mūzikas skolotāju Laila Ābola .🥳 🎼 Mūzikas skolotājai ir iznācis kārtējais dziesmu krājums “Saules dārzā dziesmas skan”.
Jaunais dziesmu krājums ir izzinošs mācību materiāls skolotājiem darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Dziesmu teksti veidoti kā metodiskais materiāls logopēdiem un skolotājiem, kuri veic valodas korekcijas darbu. Grāmatā apkopotas 60 dziesmas.
Liels paldies dzejniecei Leontīnei Apšeniecei. 🍂🍁