«Cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visas durvis. Tas ir cipars, burts, nots.  Jeb – zināt, domāt, saprast.»
/V.Igo/

Sveicam vecākus, bērnus, vecvecākus un visu “Bitītes” saimi  1.septembrī! 🙂 🍁🍂📚
PII “Bitīte” administrācija