Ievērojot Covid-19 drošības noteikumus, iestādē notiek sporta nodarbības.Bērni turpina apgūt nepieciešamās kompitences, tās sasaistot ar matemātiku.