Apsveicam un atbalstam mūzikas skolotāju Lailu Ābolu, kura ir izdevusi 8.grāmatu kopā ar CD  “Mazais laika skaitītājs”. ĻOTI LEPOJAMIES!