10.grupas meitenes Sofia Kruga un Katrīna Girgensone ie sacerē’jušas dzejoli par rudeni, dzejolim blakus ir arī ilustrācija. Lepojamies!!!