Iestādē ir iegādātas spēles ,kuras  bērniem māca draudzēties un spēlēties  ievērojot noteikumus .Radošā un vienkāršā veidā māca  saskarsmes un konflikta risināšanas prasmes,veidot pozitīvus dialogus,veidot rīcības plānu grūtām sociālām situācijām.

Spēles ir piemērotas individuālām sarunām un konsultācijām,gan izglītības iestādē,gan grupas nodarbībām,gan arī mājas apstākļos-ģimenes lokā.Palīdz bērniem rast risinājumu sarežģītās situācijās,kur nepieciešamas pašsavaldīšanās un saskarsmes prasmes.