Jauno 2021.gadu PII “Bitīte” darbinieki un bērni uzsāk ar enerģiju, labām domām un gatavību jauniem izaicinājumiem.

skatīt šeit