Iestādē ir iegādāti Lego Education WeDo 2.0 pamatkomplekti. Ar šo komplektu bērni iemācās konstruēt, programmēt un kontrolēt savu robotu. Bērni konstruē dažādus robota modeļus un izmantojot planšeti veido programmu, lai roboti varētu darboties. Robotika attīsta sīko pirkstu muskulatūru, kritisko domāšanu, kā arī loģiskās ķēdes principus un kopsakarības. Komandas, ko bērns ir izveidojis planšetē, liek viņa robotam kustēties un rada vēlmi eksperimentēt.