6.grupas meitenes Emīlija Bikava un Katrīna Valtere ir ieguvušas pateicības un atzinības rakstu par piedalīšanos “Friča Bārdas dzejas gleznas” konkursā.