PII “Bitīte” nodrošina aktīvu individuālā bērna pieredzē un izziņā balstītu mācību procesu, veicinot domāšanu iedziļinoties, izmantojot pieredzi un ikdienas situācijas, domājot, darbojoties ar prieku, un apgūto nostiprināt jaunās situācijās.

Izglītības iestādē ir izveidota tāda mācību vide, kas ir atbilstīga dažādām un individuālām bērnu mācīšanās vajadzībām, lietpratības attīstībā telpās un ārā, veicinot bērna domāšanu, sociāli emocionāli, digitālo, uzņēmējspēju un citu caurviju prasmju, zināšanu un pamatprasmju mācību jomu nostiprināšanu un vērtību izpratnes veidošanos.