Informācija vecākiem!

Informējam, ka Kuldīgas novada pašvaldība pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” ar 2020. gada 5. oktobri ir noteikta COVID -19 karantīna divām grupām. Karantīnā atrodas grupu izglītojamie un grupu darbinieki. Izglītojamajiem mācību process notiek attālināti.

Rīkojumu par attālināto mācību procesu:  Skatīt šeit