Novēlām  visiem vecākiem un bērniem veiksmīgu jauno mācību gadu!

Lai ikdienā vienmēr izdodas rast

savstarpēju atbalstu, smaidu,

gandarījumu un sirds siltumu !