No 2020. gada 10. jūnija tiek noteikta šāda kārtība bērnu atvešanai un aizvešanai uz un no pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī kārtība kā iestādi apmeklē iestādes apmeklētāji.

  1. Izglītojamo vecāku un apmeklētāju kustība ierobežota.
  2. Ierodoties pie grupas, vai ieejas durvīm, nospiest zvana pogu.
  3. Izglītojamo sagaida iestādes darbinieks un veic vizuālo skrīningu.
  4. Pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tikai gadījumā, ja informācijas un / vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma pieteikšana citā ceļā nav iespējama. 

Lai pieteiktos apmeklējumam zvanīt 63320467 vai 29337872.

  1. Saņemot pakalpojumu klātienē, lūdzam ievērot papildu drošības pasākumus Covid-19 mazināšanai, ievērot 2 m distanci.
  2. Nākot pakaļ izglītojamajam, vecāk brīdina laicīgi grupas pedagogu pa tālruni, lai var bērnu saģērbt.
  3. Skolotāja tālruņa nr. ______________ ________________

Paldies par sapratni!