Apmeklētāju ievērībai!

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī līdz 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību:

Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”

apmeklētājus nepieņem klātienē.

Lūdzam ar mums sazinieties:

  • Pa tālruni 63320467;

29337872 Līga vadītāja

26761298 Aija vadītājas vietniece

  • Rakstīt e-pastu vēstuli: bitte@kuldiga.lv
  • Atstāt iesniegumu u.c. dokumentu pastkastītē pie vārtiņiem.