Rodošā pēcpusdiena.

2.grupiņas radošā pēcpusdiena bērniem kopā ar vecākiem. Vecāki kopā ar bērniem darināja bungas un citus radošus darbiņus.

Foto skatīt šeit.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs