Lieldieniņa tā atnāca…

Lieldienu sagaidīšana 1.grupā notika kopā  Zaķu mammu.Kopā tika cepti cepumi,iets rotaļās,meklētas olas,klāts svētku galds ar pašu ceptiem cepumiem.
Lai nākdama,kas nākdama,
Lieldieniņa tā atnāca
Ar raibām oliņām,
Ar siltiem pīrāgiem.