Paldies šarmantajai lektorei Ivetai Aunītei par lietderīgo semināru “Pozitīvā bērnu disciplinēšana”. Semināra laikā tika apspriestas tēmas par aktuālām lietām katrai ģimenei – par kļūdām, ko pieļauj vecāki bērnu audzināšanā, un soļus kā tās labot. Tika doti ieteikumi vecākiem un pedagogiem, kā disciplinēt bērnu, kā audzināt izlutinātu bērnu, kā mazināt agresivitāti bērnā u.c. Ļoti svarīgs ir arī kopā pavadītais laiks ar bērniem, ikdienā katram no vecākiem vajadzētu veltīt 20 minūtes nedalītu uzmanību savam bērnam. Ierobežot tehnoloģiju lietošanu pirmsskolas vecumā, jo primārais šajā vecumā ir spēles un rotaļas.