2. grupiņas čaklie bērni

Jau šogad, neskatoties uz to, ka bērniem ir tikai divi gadiņi, attīstām tādas prasmes kā sadarbība, patstāvība, kārtība, pašapkalpošanās iemaņas. Lai sagatavotu roku rakstīšanai, vispirms jāattīsta sīkā pirkstu muskulatūra. To panākam spēlējoties ar kinētiskām smiltīm, plastiku, krāsainiem rīsiem, pirkstiņu krāsām u. c. darbībām.
Svarīgi šajā vecumā bērniem mācīt pašiem sakārtot rotaļlietas, “katrai lietai sava vieta”.

Foto skatīt – https://bitite.kuldiga.lv/gallery/2-grupinas-caklie-berni/