1. un 8.grupas bērnu aktivitātes vasarā.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs