Prakse Somijā

No 25.09 – 05.10.2022., divas mūsu iestādes skolotājas Ilze Vāvera un Iveta Mellenberga piedalījās starporganizāciju darba ēnošanas mobilitātēs vizītē Somijā – Loimā, “Leko” bērnu  pieskatīšanas centrā. Divas nedēļas skolotājas  strādāja Leko centrā ar bērniem no 1-6 gadi un iepazina Somijas pirmsskolas izglītības sistēmu.