Nordplus “The nature around us from the start”

No 23. -28.01.2021. četri mūsu iestādes pedagogi piedalījās “Jaunāko vecuma bērnu pedagogu mācību mobilitātes vizītē”, Somijā, Loimā. Pedagogi iepazina Somijas izglītības sistēmu, viesojās PII “Nappulapellon” un vēroja āra nodarbību. Apmeklēja arī PII “Puistametsan” un “Paivakoti Augustina” un citas bērnu pieskatīšanas vietas.