Nordplus “The nature around us from the start” – turpinājums

Marta nogalē norisinājās Nordplus projekts jaunākā vecuma bērniem “Daba ap mums” , ko realizē Somijas un Latvijas izglītības iestādes. PII “Bitīte” bija ieradušies dalībnieki no Somijas, Vācijas, Austrijas, Itālijas, Meksikas, Japānas, Francijas. Dalījāmies savstarpējā pieredzē, kā plānot mācību procesu āra vidē un padarīt to interesantu jaunākā vecuma bērniem, ievērojot viņu vajadzības.

skatīt šeit