Nordplus projekts Somijā

No 16.03 – 22.03.2024.  trīs mūsu iestādes pedagogi Inga Špude, Liene Sorokina, Kristīne Cibuka un iestādes psiholoģe Santa Lerha piedalījās Nordplus projektā”Mobility visit for early chilhood educators to Finnland”, kur iepzina Somijas iekļaujošo izglītību, apmeklēja KVPS – pakalpojuma fondu cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un guva pieredzi dažādās pirmsskolas izglītības iestādēs.