Nordplus “Junior Inclusion from the very start for families”

No 25. 07. -30.07. Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” audzēkņi kopā ar saviem vecākiem viesojās Somijā. Projektā bērni iepazina citas valsts kultūru , stāstīja par savu valsti, iepazinās un sadraudzējās ar citiem bērniem.