Nordplus Junior “Education cooperation starts with Nordplus”

No 16.05. – 18.05.2022. mūsu iestādes vadītāja kopā ar vadītājas vietnieci izglītības jomā apmeklēja Dāniju, Kopenhāgenu, lai iepazītos ar starptautiskiem projektu partneriem āra izglītībā.