Skolotājas Solvita Valdmane un Inita Klauģe piedalījās Nordplus projektā “Wordplus Junior Inclusion from the very start” un no 14.04 – 24.04.2024. bija praksē Somijas PII. Lepojamies!