Nodarbība bērniem par roku mazgāšanu.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs