Pie 11.grupas viesojas policijas pārstāvis.

Pie 11.grupas viesojas policijas pārstāvis.