Mūzikas skolotājas Lailas Ābolas diska “Krāsainā pasaule” prezentācija.

Mūzikas skolotājas Lailas Ābolas diska “Krāsainā pasaule” prezentācija.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs