Bērni apgūst un mācās atpazīt savas emocijas.

Bērni apgūst un mācās atpazīt savas emocijas.