10.grupiņas bērnu darbošanās.

10.grupiņas bērnu darbošanās.