10.grupa pēta tomātu augšanu.

10.grupa pēta tomātu augšanu.