Arhīvs

eTwinning

eTwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). eTwinning tiek īstenots Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ ietvaros, izmantojot kā metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākizglītību IKT un valodu jomā.

Kopā kopš 2014. gada janvāra uzsākti 109 eTwinning projekti, kuros iesaistītas izglītības iestādes no Latvijas. Esam gandarīti, ka tostarp esam arī mēs, Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” – attīstības centrs. Esam ne tikai iesaistījušies eTwinning projektos kā partnervalsts, bet paši uzsākuši (dibinājuši) jaunus eTwinning projektus, kur galvenā koordinatore ir logopēde Rasa Rasmane. Esam lepni par piedalīšanos eTwenning projektā iesaistot tajā iestādes audzēkņus, skolotājus un vecākus.

 http://www.etwinning.lv/

Lasīt vairāk...