Grupiņas

 

1.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Razgale
 • Sarmīte Stepanova

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Daiga Andersone

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.10
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas, darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 10.00
Gatavošanās pastaigai 10.00 – 10.20
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 10.20 – 11.20
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 11.20 – 12.20
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.20 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 16.00
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 16.00 – 19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla

Otrdiena

 • Matemātika
 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika
 • Dabaszinības

Ceturtdiena

 • Mājturība un tehnoloģijas
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Vizuālā māksla
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

2.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Goldberga
 • Indra Gaile

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Rolanda Reimane

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.10
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām. 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 10.20
Gatavošanās pastaigai 10.20 – 10.40
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 10.40 – 11.40
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 11.40-12.20
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.20-15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00-15.30
gatavošanās launagam, launags 15.30-16.00
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 16.00-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Latviešu valoda
 • Mūzika 9.30
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Matemātika
 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība (laukā)
 • Mūzika 11.00

Ceturtdiena

 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība
 • Dabaszinības

Katru dienu notiek valodas veidošanas un korekcijas nodarbības pie logopēda

3.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Inga Ādlere
 • Inga Upesleja

Skolotājs logopēde:

Rasa Rasmane

Irēna Ose

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Gunta Zirne

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.00
Rīta vingrošana 8.00 – 8.10
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.10 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.00
Gatavošanās pastaigai 11.20 -11.40
 Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā  11.40-12.40
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.40 – 13.00
Gatavošanās diendusai, diendusa 13.00 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), individuālais darbs un pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Vizuālā māksla
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Latviešu valoda
 • Dabaszinības
 • Mājturība un tehnoloģijas
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Vizuālā māksla
 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika

Ceturtdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Katru dienu notiek valodas veidošanas un korekcijas nodarbības pie logopēdes.

4.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Aiga Zandere
 • Inga Špude

Skolotājs logopēds:

 • Rasa Rasmane

 

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Ilona Limbaite

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.20
Rīta vingrošana 8.00 – 8.10
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.10 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.00 
Gatavošanās pastaigai 11.00-   11.10
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 11.10 – 12.10
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.10 – 13.00
Gatavošanās diendusai, diendusa 13.00 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā ( atkarībā no laika apstākļiem), individuālais darbs un pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuāla māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Dabaszinības
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Latviešu valoda
 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Mūzika

Ceturtdiena

 • Matemātika
 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Vizuālā māksla
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Katru dienu notiek valodas veidošanas un korekcijas nodarbības pie logopēdes.

5.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Doniņa
 • Aija Baumane

Skolotājs logopēds:

 • Inguna Smutova

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Marita Leke – Vīnvalde

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.20
Rīta vingrošana 8.20 – 8.20
Gatavošanās brokastīm , brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.20
Gatavošanās pastaigai 11.20 – 11.30
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 11.30 – 12.30
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.30   – 13.00
Gatavošanās diendusai, diendusa 13.00 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā ( atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Mūzika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Sports

Trešdiena

 • Dabaszinības
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Latviešu valoda
 • Mūzika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība

6.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Anita Sīle
 • Nansija Auza

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Sandra Štāle

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.00
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm , brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un  gatavošanās rotaļnodarbībām. 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 10.00
Gatavošanās pastaigai 10.00 – 10.30
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 10.30 – 11.30
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 11.30-12.15
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.15  – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā ( atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50 – 19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Mūzika
 • Vizuālā māksla
 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Sociālās zinības un ētika

Trešdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika
 • Vizuālā māksla

Piektdiena

 • Dabas zinības
 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība

[item title=7.GRUPA]

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Iveta Svēte
 • Liene Sorokina

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Laima Gūtmane

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.10
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un  gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 10.00
Gatavošanās pastaigai 10.00 – 10.30
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 10.30 – 11.30
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 11.30 –12.10
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.10 –15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 –16.00
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 16.00 –19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika
 • Latviešu valoda
 • Dabaszinības

Trešdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla

Piektdiena

 • Mūzika
 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Fiziskā izglītība

8.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Līga Smidberga
 • Zane Zandere

Skolotājs logopēds:

 • Rasa Rasmane

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Maija Kļesareva

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.10
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tā paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.00
Gatavošanās pastaigai 11.00 – 11.15
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 11.15-12.15
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.15-12.50
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.50-15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00-15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30-16.00
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), individuālais darbs un pakāpeniska bērnu izņemšana 16.00-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla

Otrdiena

 • Latviešu valoda
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla

Ceturtdiena

 • Dabaszinības
 • Mūzika
 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

9.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Ilze Emoliņa
 • Daina Tāfelberga

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Ieva Jansone

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.10
Rīta vingrošana 8.10 – 8.20
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.20 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 9.50
Gatavošanās pastaigai 9.50 – 10.20
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 10.20 – 11.20
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 11.20 – 12.10
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.10 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla

Otrdiena

 • Latviešu valoda
 •  Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Matemātika
 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla

Ceturtdiena

 • Dabaszinības
 • Mūzika
 • Mājturība un tehnoloģijas
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

10.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Krista Ēķe
 • Sintija Strautiņa

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotājs logopēds:

 • Inguna Smutova

Skolotāja palīgs:

 • Indra Damberga

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.20
Rīta vingrošana 8.20 – 8.30
Gatavošanās brokastīm , brokastis 8.30 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.00
Gatavošanās pastaigai 11.00 – 11.30
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 11.30 – 12.20
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.20 – 13.00
Gatavošanās diendusai, diendusa 13.00 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Matemātika
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika

Piektdiena

 • Dabaszinības
 • Mājturība/ tehnoloģijas
 • Fiziskā izglītība

Katru dienu notiek valodas veidošanas un korekcijas nodarbības pie logopēda bērniem kuriem ir valodas attīstības traucējumi.

11.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Solvita Valdmane
 • Solvita Liekniņa

Skolotājs logopēds:

 • Irēna Ose

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Ilze Rieksta

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.20
Rīta vingrošana 8.20 – 8.30
Gatavošanās brokastīm , brokastis 8.30 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām. 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 11.20
Gatavošanās pastaigai 11.20 – 11.30
Pastaiga, pedagogu speciālistu individuālais darbs ar bērniem(atkarībā no laika apstākļiem) 11.30 – 12.20
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.20 – 13.00
Gatavošanās diendusai, diendusa 13.00 – 15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00 – 15.20
Gatavošanās launagam, launags 15.20 – 15.50
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 15.50-19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība
 • Dabaszinības

Otrdiena

 • Fiziskā izglītība
 • Vizuālā māksla
 • Latvišu valoda

Trešdiena

 • Matemātika
 • Sociālās zinības un ētika
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Vizuālā māksla
 • Latviešu valoda
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Mājturība un tehnoloģijas
 • Mūzika
 • Fiziskā izglītība

Katru dienu notiek valodas veidošanas un korekcijas nodarbības pie logopēda bērniem kuriem ir valodas attīstības traucējumi.

12.GRUPA

Pedagogi

Pirmsskolas izglītības skolotājas:

 • Astrīda Vilerte
 • Ilonija Zihmane

Skolotājs logopēds:

 • Irēna Ose

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja:

 • Laila Ābola

Pirmsskolas izglītības sporta skolotāja:

 • Iveta Mellenberga

Skolotāja palīgs:

 • Ingūna Treija

Dienas gaitas aktivitāšu secība (režīms)

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, individuālais darbs 7.00 – 8.20
Rīta vingrošana 8.20 – 8.30
Gatavošanās brokastīm, brokastis 8.30 – 8.50
Rotaļas un gatavošanās rotaļnodarbībām 8.50 – 9.00
Rotaļnodarbības frontāli vai pa apakšgrupām, starp tām paredzot starplaikus un kustību rotaļas 9.00 – 10.50
Gatavošanās pastaigai 10.50 – 11.00
Pastaiga, dabas vērojumi, rotaļas svaigā gaisā 11.00-12.00
Gatavošanās pusdienām, pusdienas 12.00-12.40
Gatavošanās diendusai, diendusa 12.40-15.00
Celšanās, ģērbšanās 15.00-15.30
Gatavošanās launagam, launags 15.30-16.00
Gatavošanās pastaigai, pastaiga, rotaļas laukumā (atkarībā no laika apstākļiem), pakāpeniska bērnu izņemšana 16.00 – 19.00

Rotaļnodarbību saraksts

Pirmdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Otrdiena

 • Matemātika
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Trešdiena

 • Sociālās zinības un ētika
 • Mājturība u tehnoloģijas
 • Mūzika
 • fiziskā izglītība

Ceturtdiena

 • Latviešu valoda
 • Vizuālā māksla
 • Fiziskā izglītība

Piektdiena

 • Latviešu valoda
 • Dabaszinības
 • Fiziskā izglītība
 • Mūzika

Katru dienu notiek nodarbības pie logopēda individuāli un pa apakšgrupām.

 • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs