Miķeļi

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir ražas svētki.

Sagaidot Miķeļdienu pie 1.grupas bērniem ciemos uz svētkiem bija atnācis ežuks ar rudens veltēm.Bērni kopā ar ezi aplūkoja ,kas atrodas  tam grozā.Kopā ar bērniem ezis gāja rotaļās un skaitīja skaitāmpantus. Savukārt, 10. grupas bērni devās ekskursijā uz Kuldīgas pārtikas tirgu,lai  iepazītos ar Latvijā audzētiem augļiem un dārzeņiem  un iegādātos šos produktus,lai svinētu Miķeļdienu. Pārējo grupu bērni svinēja Miķeļus savās grupās un pirmsskolas teritorijā, aktīvi iesaistoties rotaļās, stafetēs un citās aktivitātēs. Foto skatīt galerijā https://bitite.kuldiga.lv/gallery/mikeldienas-svinesana/