Markuss Liepukalns no 5.grupas vada nodarbību.

 

Markuss Liepukalns (5. gr.) vada nodarbību, neapzināti realizējot visas mācību satura caurviju prasmes.

Zēns iepriekš skaidri formulējot, skolotājai piedāvā ideju. Pats izvirza mērķi un piedāvā to īstenot, tā radot nepieciešamību analizēt savas domāšanas un rīcības gaitu. Darbojoties pārvalda emocijas un uzvedību. Nepadodas, ja rodas grūtības. Nepieciešamības gadījumā lūdz pieaugušā palīdzību.

Neapzināti tiek nostiprinātas vienaudžu sadarbības prasmes. Zēns izskaidro savas domas, vajadzības, tā lai pārējie bērni izprot. Ieklausās citos, pauž empātiju neveiksmes brīžos, uzmundrina, izpalīdz. Atšķirīgu viedokļu gadījumā panāk kompromisu.

Pēc nodarbības zēns secina, ka tas nav viegli, jo esot vajadzīgas “simts rokas”.