5.grupa izzina Saules sistēmu.

Esam pārliecinājušies, ka bez darbības nav iespējama prasmju pilnveide. Ievērojot bērnu pastiprinātu interesi par kādu tēmu, steidzamies to aktualizēt.

Šoreiz 5. grupas bērni izzina plašo Saules sistēmu, ar prieku iesaistoties sev interesējošās darbībās. Saskatām, ka uzsākot darbu, bērni izvirza sev mērķi, cenšas darboties patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības, ja neizdodas, tad spēj to uztvert kā daļu no mācīšanās.

Mācoties izvērtēt pieejamās informācijas ticamību, bērni patstāvīgi meklē informāciju grāmatās, enciklopēdijās, žurnālos. Lielu interesi, no publicētās literatūras, piesaista žurnāli “Ilustrētā Junioriem”.

Saprotot digitālo tehnoloģiju lomu izziņas procesā, paralēli mācām apgūt prasmi atšķirt informācijas realitāti no virtuālās pasaules. Kā vienu no šo prasmju apguves metodēm izmantojam Star Walk aplikāciju planšetē. Tajā bērni patstāvīgi vēro reālu debess ķermeņu un mākslīgo pavadoņu atrašanos, to kustību attiecīgajā diennakts daļā. Pietuvinot iepazīstas ar katras planētas izskatu, netieši apgūst tās nosaukumus un atceras secīgumu.

P.S. skolotājas noklausītas bērnu savstarpējās sarunas par šo tēmu:

 

  • – Tā nav godīgi, ka Plutons nav planēta!

– Bet viņš taču vēl ir maziņš! Kad izaugs tad būs planēta!

 

  • – Kāpēc tikai Zemei ir pavadonis?

– Tāpēc lai viņai nav garlaicīgi un ir ar ko draudzēties!

 

  • Reinis vakarā, kad satumsis, ilgi guļ sniegā. Audzinātāja aicina viņu celties, lai nepaliktu auksti.

– Pagaidi! Es tagad vēroju planētas un to Zemes pavadoni!

 

skatīt šeit