Tēvu diena 8. grupā.

“Tur tālu, augstu debesīs
Dievs visas dvēselītes svētī,
Un no simttūkstoš miljoniem
Es izvēlējos tevi -Tēti!”    11.09. – 8.grupiņā tika veidoti apsveikumi supertētiem un supermammām. Visas nedēļas garumā noritēja foto izstāde par godu Tēva dienai.  Mīļš paldies par atsaucību! ❤