Informācijai !!!

No pirmdienas 30.marta PII “Bitīte” būs slēgta.
Kuldīgā darbosies tikai 1 bērnudārzs – pirmsskolas izglītības iestāde ” Cīrulītis ”.
Turpmāk uzņems tikai  tos bērniņus, kuru vecākiem nav citu iespēju bērnu pieskatīšanai. Visi PII “Bitītes ” bērni tur atradīsies vienā grupā.
Bērnus pieteikt un atteikt līdz plkst.13.00

 

Vadītājas vietniece mācību darbā
Aija Zepa