Vecākiem

Informācija par ārdurvju slēgšanu

  • Iestādē visas ārdurvis ir slēgtas no plkst. 7.00 līdz 7.00 un durvīs ir ierīkotas kodu atslēgas.
  • Vecāki un darbinieki ir informēti par durvju kodiem.
  • Vecāku un darbinieku pienākums, izejot no iestādes ir cieši aizvērt durvis un pārliecināties, vai ir nostrādājusi kodu atslēga.
  • Vecāku un darbinieku pienākums ir neizpaust trešajām personām durvju kodus.
  • Personām, kurām nav zināmi durvju kodi ir iespēja nospiest zvana pogu.
  • Ja iestādē nostrādājis durvju zvans, tad iestādes darbinieks dodas ielaist personu iestādē, noskaidro ierašanās iemeslu un pavada līdz attiecīgajam kabinetam.

Informācija par logopēdu sniegtajiem pakalpojumiem

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādē ”Bitīte” –  attīstības centrā logopēde sniedz bezmaksas konsultācijas vecākiem un veic korekcijas darbu ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi.

Lūdzu pieteikties iepriekš pa mob.t. 26224573 (trešdienās no plkst.14:00 -15:00), lai vienotos par Jums izdevīgu laiku.

 

Logopēde Inguna Smutova

Pieņemšanas laiki:

P.   13:00-18:00

O.  –

T.  –

C. –

P. –

Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”-attīstības centra ēdienkarti satīt Šeit.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs