Sporta diena

22. janvārī Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā notika sporta diena. Jaunos sportistus sagaidīja zaķis Rodžers ar savu draugu suni Gūfiju. Zaķis ( sporta skolotāja Iveta Mellenberga ) bija izdomājis jautras atrakcijas un stafetes. Suns bija pazaudējis cepuri, cimdus un šalli. Bērni palīdzēja viņam tos atrast, kā arī piepildīt grozus ar krāsainām ‘’ pikām’’. Sportisti spēlēja florbollu, pārbaudīja savu izturību ragaviņu vilkšanas stafetē, ‘’sniega cilvēku’’ skrējienā un noslēgumā kopīgā krāsaina salūta šaušanā.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs