Skolotāja Laila Ābola izdod grāmatu ’’Kuldīga brīnišķā’’

16.novembrī notika Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centra mūzikas skolotājas Lailas Ābolas grāmatas ‘’Kuldīga brīnišķā’’ atvēršanas svētki. Grāmata ir veltījums Kuldīgai Latvijas 100 dzimšanas dienu gaidot. Tajā ir apkopoti Lailas Ābolas dziesmas ar pašas vārdiem par Kuldīgu, Latviju un pasauli. Katrai dziesmai ir veltīta fotogrāfija. Fotogrāfiju autore mūsu iestādes skolotājas palīdze Laima Gūtmane.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs