Pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība.

16.martā Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centrā notika pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība, kurā atklātās nodarbības Kuldīgas novada kolēģiem rādīja 16 iestādes pedagogi.Uz metodisko apvienību bija ieradušies 36 pedagogi no visām Kuldīgas novada izglītības iestādēm. Pēc tam skolotāji dalījās pieredzē par metodisko  tēmu “Spēles bērnu runas un intelektuālās darbības attīstīšanai un individualizācijas procesa pilnveidošanai”. Izstādē pedagogi varēja apskatīt pašu gatavotas spēles un metodiskos materiālus.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs