Piedalāmies labdarības akcijā ‘’ Sasildi sirsniņu! ‘’

Kuldīgas PII ” Bitīte’’ – attīstības centra bērni un viņu vecāki gatavoja dāvanas veciem vientuļiem cilvēkiem, lai 16. decembrī pasniegtu tās sociālās aprūpes centra ‘’ Venta’’ iemītniekiem. Tika sagādātas vairāk kā 100 dāvanas. Skolotājas Lailas Ābolas vadībā, bērnu vokālais ansamblis sniedza koncertu pansionāta iemītniekiem, radot Ziemassvētku noskaņu un ticību labajam, bet vadītājas vietniece mācību darbā Aija Zepa pasniedza dāvanas ar novēlējumu, lai priecīgi Ziemassvētki !
Paldies Kuldīgas PII ” Bitīte’’- attīstības centra bērnu vecākiem par atbalstu dāvanu sagatavošanā!

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs