Mērķi un uzdevumi

2017./2018. mācību gada galvenie uzdevumi

  • Turpināt pilnveidot valodas veidošanas un korekcijas darbu, atbilstoši valodas traucējumu veidam un katra bērna runas attīstības līmenim.
  • Izstrādāt pieredzes materiālu par integrētu starpdisciplināru nodarbību vadīšanu.
  • Pilnveidot kompetenču pieeju mācību saturā.
  • Izstrādāt ieteicamo tēmu sarakstu savai vecuma grupai mācības integrēšanai nodarbībās.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs