Dokumenti

Pamatojoties uz Kuldīgas PII”Bitīte”- attīstības centra vadītājas Rīkojumu Nr.1-21/26, no 06.12.2017. iestādē darbojas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija šādā sastāvā:
1. Līga Megne- vadītāja
2. Aija Zepa – vadītāja vietniece mācību darbā
3. Nansija Auza- pirmsskolas skolotāja,darbinieku uzticības persona.

Kuldīgas noavada pašvaldības PII “Bitīte”-attīstības centra pašnovērtējuma ziņojums. Skatīt šeit.

Noteikumi par durvju slēgšanu (PDF)

Kuldīgas PII “Bitīte”  ieksejās kartības noteikumi. Skatīt šeit.

Kuldīgas PII “Bitīte”-attīstības centra darbība no 2012.gada līdz 2014.gadam skatīt Šeit.

Kuldīgas PII “Bitīte”-attīstības centra 2015.gada darbība. Skatīt Šeit.

Kuldīgas PII “Bitīte” – attīstības centra Nolikums. Skatīt šeit.

Kuldīgas PII “Bitīte”- attīstības centra 2016. gada darbība. Skatīt šeit.

Kuldīgas PII “BItīte”-attīstības centra 2017.gada darbība. Skatīt šeit.

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs